Zagroda edukacyjna

Gospodarstwo agroturystyczne Bora Zdrój oferuje Państwu wiele form działalności. Jedną z nich jest zagroda edukacyjna. Nasze gospodarstwo znajduje się na terenie wsi. Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży w ramach aktywności szkolnej (krótkie wycieczki lub zielone szkoły) oraz w ramach aktywności pozaszkolnej (ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży).

Zadania realizowane przez zagrodę edukacyjną Bora Zdrój

W ramach zagrody edukacyjnej oferujemy naszym Gościom następujące usługi:

Edukacja na temat przetwórstwa płodów rolnych

Bardzo ważne jest, aby dzieci i młodzież otrzymywały praktyczną wiedzę odnośnie procesów przetwórstwa i produktów, jakie można przygotować z roślin uprawianych na polach. Dobrym przykładem mogą być prowadzone w naszym gospodarstwie zajęcia pieczenia chleba. Zaprezentujemy cały proces, od mielenia mąki po otrzymanie bochenków gotowego pieczywa. Przekażemy informacje, jakie zboże wykorzystać, aby otrzymać określony gatunek chleba. Oferujemy też zajęcia nauki wypieku bułek drożdżowych. Proponujemy także regionalne wyroby z ziemniaków, takie jak babka ziemniaczana. Pozwoli to zapoznać się uczestnikom z regionalną kuchnią i wyrobami powstałymi z roślin rosnących na polach.

Produkcja zwierzęca

Oferujemy także naukę o produktach pochodzących od zwierząt. Zaprezentujemy powstawanie produktów mlecznych (ser kozi) oraz proces powstawania swojskich wędlin (szynki i kiełbasy).
pieczenie chleba w zagrodzie edukacyjnej

Dziedzictwo kulturowe wsi

Uczymy na temat historii wsi. Pokazujemy dawne metody pracy w gospodarstwie rolnym, na przykład  jak dawniej wybijano ziarna z kłosów przy użyciu cepa. Można zapoznać się z metodą mielenia zboża ręcznie żarnami. Promujemy również muzykę ludową i cygańską. Podlasie to miejsce styku różnych kultur, między innymi polskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Nauka o tych tradycjach w kontekście życia wiejskiego jest interesującym doświadczeniem. Może to być zachęta dla dzieci i młodzieży do zgłębiania historii życia wiejskiego w różnych państwach.
Nasza zagroda edukacyjna to także promocja prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych. Popularyzujemy tradycyjną żywność i styl życia zgodny z naturą. Pokazujemy, jak należy korzystać z dóbr natury, aby nie przynosiło to strat dla środowiska naturalnego i nie miało negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie.

Korzystanie z zagrody edukacyjnej jako formy aktywnego wypoczynku

Połączenie nauki i wypoczynku jest walorem zagrody edukacyjnej. Dzieci i młodzież nie mają czasu na bezczynność, gdyż zapewniamy szeroki i różnorodne pakiety zajęć. Nasza oferta wiąże się z aktywnym udziałem uczestników. Zachęcamy do korzystania z naszych usług grupy zorganizowane i osoby indywidualne.

Nasze atrakcje

Wiosna 2014-otwarcie Galerii CERKIEWNE PODLASIE! Zapraszamy do GOŚCINNEGO LASU i przytulenia się na ŁAWCE ZBLIŻENIOWEJ!

Kwatery agroturystyczne

Nasz kwatera agroturystyczna wynajmuje pokoje turystom w tradycyjnym domku drewnianym oraz budynku murowanym.