• Noclegi w domku

Białowieski Park Narodowy i Rezerwat Pokazowy Żubrów

Kładka Ścieżka „Żebra Żubra” wybudowana została w latach 1978-1980 jako pierwsza w puszczy. Rosną przy niej drzewa-pomniki. Ścieżka biegnie przez podmokłe lasy i łąki w dolinie rzeki Narewka. Poznać tam można różne metody zagospodarowania lasu, czynnej przyrody oraz jej pielęgnacji.  Pierwsza taka powierzchnia drzew jest przy wejściu na ścieżkę od strony Białowieży
 
Rezerwat ścisły to najbardziej znany w świecie fragment Puszczy Białowieskiej. Obręb ochronny to wyjątkowy, najcenniejszy las w Polsce, a nawet w Europie.  Został uznany  przez UNESCO za obiekt Dziedzictwa Światowego. Obręb ochrony ścisłej to bardzo duża liczba drzew o potężnych rozmiarach. Turyści mogą na teren rezerwatu ścisłego wchodzić wyłącznie z przewodnikiem.
Miejsce mocy jest cieżką w Puszczy utworzoną w 1996 roku. Jej nazwa pochodzi od używanego w radiestezji określenia dla miejsca o pozytywnym promieniowaniu. Przy ścieżce rośnie wiele drzew o ciekawym kształcie.
 
Uroczysko Stara Białowieża to miejsce dawnej osady królewskiego dworu w Puszczy Białowieskiej, do którego prowadzi ścieżka , która ma długość 500 m i znajduje  się na drewnianym pomoście. Posadzone tu zostały najstarsze dęby Litwinów, prawdopodobnie uznawane za święte.
 
Rezerwat Pokazowy Żubrów znajduje  się na trasie Hajnówka-Białowieża (27 przed  Białowieżą). Na terenie niemal 27 ha prezentowane są wszystkie gatunki ssaków kopytnych żyjących w Puszczy Białowieskiej oraz duże drapieżniki. Można zobaczyć tu żubry, żubronie, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, rysie,  koniki polskie( tarpany) oraz wiele innych. Niektóre zagrody  wyposażono  w długie pomosty, umożliwiające bliższe oglądanie zwierząt.