• Noclegi w domku

Walory przyrodnicze agroturystyki w Puszczy Białowieskiej

Walory przyrodnicze agroturystyki w Puszczy Białowieskiej
Niewątpliwie atutem agroturystyki w rejonie Białowieży jest otaczająca ją Puszcza Białowieska. Pozytywnie wpływa to na urodę otoczenia i jakość powietrza. W tym tekście przyjrzymy się walorom przyrodniczym puszczy. Obecny obszar polskiej części to 62,5 tysięcy hektarów. Pozostała część leży po stronie białoruskiej.

Tło historyczne dla agroturystyki w Puszczy Białowieskiej

Historia tego obszaru ma istotny wpływ na jej walory przyrodnicze. Przez wiele stuleci lasy rozwijały się tutaj naturalnie, bez ingerencji człowieka. Tereny nie były przeznaczane pod osadnictwo, czyli nie były karczowane. Przyroda mogła rozwijać się swobodnie jeszcze na początku XX wieku. Dopiero ode czasu I Wojny Światowej dochodziło do wycinek, które miały negatywne skutki. Szybko jednak zareagowano i objęto obszar Puszczy Białowieskiej ochroną tworząc rezerwat, następnie nadleśnictwo, a w końcu park narodowy. Białowieski Park Narodowy uznawany jest za najstarszy w Polsce.

Puszcza Białowieska – agroturystyka w otoczeniu lasów

Dominują tu lasy mieszane. Można z powodzeniem znaleźć również drzewa iglaste, z których świerk jest najwyższym drzewem. Uznaje się, że na tym obszarze rośnie 26 gatunków drzew w wyniku procesów naturalnego pojawiania się. Można wśród nich wymienić na przykład:
  • sosnę zwyczajną,
  • świerk pospolity,
  • brzozę omszoną i brodawkowatą,
  • dąb szypułkowy i bezszypułkowy,
  • olszę czarną i inne gatunki.
Ponadto w Puszczy Białowieskiej przy okazji agroturystyki znaleźć można drzewa nasadzone w parkach przez człowieka oraz różne krzewy, jak czeremcha i jarzębina. Rosną tutaj również dzikie drzewa owocowe. Ciekawą i popularną rośliną w Puszczy Białowieskiej jest trawa żubrówka. Ma ona wyrazisty smak i zapach. Jest używana jako środek leczniczy i przyprawa do produktów alkoholowych. Trzeba podkreślić, że nie jest to pokarm żubrów.

Ciekawe gatunki zwierząt

Wizytówką wśród zwierząt żyjących na opisywanym obszarze są żubry. Obecnie oblicza się ich populację na około 400 sztuk. Samiec waży od 440 do 920 kilogramów, a wysokość mierzona w kłębie osiąga do 188 centymetrów. Waga samic mieści się w przedziale od 320 do 640 kilogramów. Żubr bardzo dobrze radzi sobie w puszczy. Odpowiedni sposób poruszania się sprawia, że zwierzęta nie wpadają na tereny bagniste, a barwa sierści czyni je niewidocznymi. Ten ssak jest pod całkowitą ochroną. Nie żyje na wolności, gdyż został unicestwiony na początku XX wieku. Szybko podjęto skuteczną próbę odnowienia gatunku.
Oprócz żubrów w puszczy białowieskiej występuje wiele gatunków zwierząt, z pośród których można wymienić:
  • dzięcioły białogrzbiete,
  • żółwie błotne,
  • tarpany,
  • wilki i wiele innych gatunków, których liczbę określa się na około 12 tysięcy.
żubr występujący w Puszczy Białowieskiej

Agroturystyka i Puszcza Białowieska – obszar różnorodnym przyrodniczo

Bogactwo flory i fauny znajdującej się w Puszczy Białowieskiej sprawia, że tereny okoliczne są idealne do prowadzenia agroturystyki i tu także znajduje się Bora-Zdrój. Osoby odwiedzające nasze gospodarstwo będą miały możliwość zdobycia wielu ekscytujących informacji o przyrodzie. Opisane walory przyrodnicze tego obszaru powinny być zachętą do zwiedzania i pogłębiania wiedzy.
W następnym tekście przedstawimy pomysły na wycieczki w Puszczy Białowieskiej. Zachęcamy do czytania!