• Noclegi w domku

Agroturystyka dla szkół

Agroturystyka dla szkół w gospodarstwie Bora Zdrój to dobry sposób na uzupełnienie programu nauczania dzieci i młodzieży. Zapewniamy naszym Gościom wypoczynek i walory edukacyjne w otoczeniu natury.

Uczniowie poznają życie w gospodarstwie

W szkole uczniowie poznają teoretyczne aspekty funkcjonowania gospodarstw rolnych. Przebywanie w gospodarstwie agroturystycznym to możliwość czynnego odpoczynku, który umożliwi oglądanie i praktyczne uczestnictwo w pracach wykonywanych przez rolników. Gospodarstwo Bora Zdrój jest otwarte zarówno na krótkoterminowe wycieczki i na dłuższe pobyty z noclegiem.
Każda z tych form pobytu umożliwia poznanie specyfiki gospodarstwa rolnego. Można brać udział w takich zajęciach jak:
  • obróbka zboża,
  • mielenie mąki,
  • przygotowanie gotowych produktów takich jak chleb, bułki drożdżowe, wędliny i ser.
Prowadzimy zagrodę edukacyjną, która jest właściwym miejscem do przekazywania kompleksowej wiedzy na temat rolnictwa i wsi.

Edukacja ekologiczna

Nasi goście mogą wypoczywać w warunkach korzystnie oddziałujących na zdrowie. Otoczenie roślin, drzew i zwierząt jest walorem proponowanych przez nas pobytów agroturystycznych. Uczniowie szkół będąc w zdrowym otoczeniu poznają wzorce godne naśladowania. Kształtuje to postawę pro-ekologiczną. Dbałość o środowisko naturalne i promowanie zdrowej żywności można realizować przez organizowanie uczniom wyjazdów do gospodarstwa agroturystycznego. Promujemy też zdrowy tryb życia. Organizujemy różne konkursy i zajęcia sprawnościowe na powietrzu, na przykład biegi z obręczą.
Agroturystyka dla szkół

Uzupełnienie nauczania historii i lokalnej kultury

Oferta gospodarstwa Bora Zdrój stanowi też możliwość uzupełnienia nauczania historii w szkołach. Prezentujemy historię wsi i metod wykorzystywanych w pracach rolniczych, na przykład dawniej używane metody wydobywania ziaren z kłosów, mielenie zboża ręcznie żarnami i tkanie dywanów.
Wycieczki szkolne mogą uzupełnić swoją wiedzę o kulturze, sprzyja temu różnorodność kulturowa regionu białowieskiego. Umożliwi to szczegółowe poznanie religii i tradycji ludowych. Możemy zaprezentować muzykę ludową. Oferujemy miłe spędzanie czasu przy ognisku lub grillu i śpiewanie piosenek biesiadnych. W naszym posiadaniu są również ciekawe galerie zdjęć, na przykład cerkwi prawosławnych.

Agroturystyka dla szkół w gospodarstwie Bora Zdrój

Nasza oferta stanowi cenne uzupełnienie teoretycznej wiedzy przekazywanej uczniom. Teksty i obrazki zawarte w materiałach edukacyjnych nie oddadzą realnego kontaktu z przyrodą. Gospodarstwo agroturystyczne jest bardzo dobrym miejscem do tego celu. Zapraszamy na wycieczki i dłuższe pobyty.

Nasze atrakcje

Wiosna 2014-otwarcie Galerii CERKIEWNE PODLASIE! Zapraszamy do GOŚCINNEGO LASU i przytulenia się na ŁAWCE ZBLIŻENIOWEJ!

2021 - odnowione pokoje

Noclegi puszcza
Jesteśmy po remoncie! Zapraszamy do odnowionych pokoi w budynku murowanym i domku drewnianym.